Udvaskning er et meget aktuelt forhold som politikere diskuterer – og som du bør tage højde for i din have. Lær hvad udvaskning er for en størrelse, og hvad det betyder for dit havebrug her!

Tekst:

Hvad er udvaskning?

Gødning indeholder kvælstof, og det er et næringsstof som planter skal bruge. Optager planten ikke al kvælstoffet, vil noget af det udvaskes og ende i vores grundvand eller i havmiljøerne – hvilket ikke er godt.

Det er dog vigtigt at understrege, at udvaskning i sig selv ikke er dårligt. Udvaskning sker hele tiden. Planter indeholder kvælstof, og når de dør og nedbrydes i jorden til efterår, vil noget af deres kvælstof udvaskes. Det er faktisk med til at give ilt til vandmiljøerne – fordi nitrat, som er det der udvaskes, kommer med 3 oxygenatomer. Så udvaskning sker hele tiden og det er naturligt.

Udvaskning bliver først farligt, når det sker i stor skala. Så vil vores grundvand blive udrikkeligt og i vandmiljøerne vil algerne blive næret og det betyder stor algevækst, det betyder flere alger der dør, og det betyder flere bakterier, der skal nedbryde dem – de bakterier bruger ilt og så kan der komme iltsvind i vandmiljøet.

Udvaskning er et stort forhold som man skal tage højde for, når man gøder sin have. Specielt om sommeren:

Tips om sommeren:

 • Man bør aldrig gøde efter den 1. august. Fordi så vil planterne modtage næring efter deres vækstsæson, de har derfor ik brug for så meget næring, de vil ikke optage ligeså meget – og så vil noget af kvælstoffet udvaskes.
 • Hvis du, ligesom os, benytter sig af organisk gødning, skal det om sommeren altid være helt omsat. Næringsstofferne i uomsat eller delvist omsat gødning tager nemlig lang tid om at blive plantetilgængelige, fordi de skal nedbrydes først. Derfor kan nogle af næringsstofferne først blive plantetilgængelige om efteråret, efter planternes vækstsæson – og så vil de udvaskes.
  Næringsstofferne i kunstgødning eller helt omsat organisk gødning er derimod fuldstændig plantetilgængelige og planterne vil derfor optage dem med det samme – medmindre du overgøder selvfølgelig – så vær rundhåndet med helt omsat gødning. Altså: Derfor er det vigtigt at bruge helt omsat gødning om sommeren.
 • Det er ikke nødvendigt at gøde om sommeren, hvis du har grundgødet om foråret. Men nogle planter har dog brug for ekstra næring om sommeren. Det kan fx være roser eller andre blomster der blomstrer hele sommeren. Eller bare andre planter som du kan se mangler gødning – så er de typisk matte i kuløren.
  Det kan være en god ide at grundgødske om foråret og derefter tilføre små portioner helt omsat gødning, en gang om måden, frem til august. 
 • Derudover er det også smart at efterafgrøde. Dvs. at plante specielle planter, som har til formål at optage et evt. næringsoverskud om efteråret.

Opsummering:

Udvaskning:

 • Kvælstof som ender i undergrunden
 • Udvaskning er naturligt
 • Bliver farligt i stor skala

Tips om sommeren:

 • Gød ikke efter den 1. august
 • Brug helt omsat gødning – men vær forsigtig
 • Ikke dybt nødvendigt at gøde om sommeren
 • Brug efterafgrøder